Iman Ve Gelenek

Budapest

Budapeşte aynı zamanda Macaristan’ın ruhsal merkezidir. Macarlar Avrupa’nın ortasında, atalarının toprağında yaşarlar. Macaristan’ın nüfusu 10 milyon civarındadır ve aşağı yukarı 3 milyon Macar ise komşu ülkelerde hayatını sürdürmektedir. Çoğu Hristiyan; Katolik ve Protestanttır. Budapeşte’deki kiliselerin çoğu Katoliktir. Macar Yahudilerin kültürel rolü da büyüktür.

 

Bugünkünden çok daha büyük olan Macar Devleti’ni ilk olarak kral Aziz István 1000 yılında kurmuştur. Geleneğe göre ölümünden önce Aziz Tac’ı Bakire Meryem’e verdi. Bu yüzden Macaristan 1000 yıldır cennetli bir krallık, ’’Meryem’in Krallığı’’dır. Aziz Taç Budapeşte’de, Parlamento binasında bulunur. İlk kralın sağ eli, Aziz Sağ Aziz István Bazilika’sında korulur.

 

Her yıl 20 Agustos`ta, Aziz István’ın gününde Aziz Sağ, Budapeşte sokaklarında geçit törenine götürülür. Akşam ise Tuna nehri üstünde havai fişekler atılır. 23 Ekim’de, 1956 devriminin anı gününde Parlamento’nun kapısı tacı ziyaret etmek icin açılır. Her yılbaşı kutlamasında saat gece 12`de Macarlar beş dakikalığına, Tanrı’ya dua ettikleri ulusal marşlarını söylemek için en vahşı eğlencede bütün yeni yıl eğlencesine ara verirler.

 


BUDAPEST
TOUR GUIDE


English

Deutsch

Italian

Polish

Portugues

Russian

Espanol