Królowa Dunaju

Budapest Panorama Budapesztu jest znana jako jedna z najpiękniejszych na świecie. Dunaj  dzieli miasto na dwie części: po lewobzeżnej stronie, na Równinie Pesztańskiej leży Peszt,natomiast na jego prawym brzegu znajduje się wzgórzysta Buda. Tu są najlepsze punkty obserwacyjne. 

Natura okazała się chojną dla miasta:obdarzyła je rzeką, termalnymi zródłami,słonecznym klimatem i obfitą florą.Na południowych zboczach wzgórz budajskich uprawiano kiedyś winorosle,w niektórych ogrodach można spotkać  drzewa figowe.Wzgórza i lasy budajskie są popularnym mięjscem wypoczynku,rekreacji i idealnie slużą do pieszych wędrówek.Można tu spotkac dzika lub sarenkę.W głębiach gór kryją się jaskinie stalaktykowe i stalagmitowe,większosc z których udostępniona do zwiedzania.   

Budapeszt jest miastem temalnych wód i kąpielisk.Jest jedyną stolicą na świecie, w której działają  123 żródla termalne,dostarczające codziennie 70 mil.l wody bogatej w sole mineralne i różne mikroelementy. 

 


BUDAPEST
TOUR GUIDE


English

Deutsch

Italian

Polish

Portugues

Russian

Espanol