Piękne zdjęcia

photos by Ágnes Varga©

bp01.jpg
Widok z Góry Gellerta

 

bp02.jpg
Światła wieczorne
bp03.jpg
Parlament
bp04.jpg
Baszta Rybacka
bp05.jpg
Most Łańcuchowy
bp06.jpg
Most Łańcuchowy w nocy
bp07.jpg
Zamek Kórelwski
bp08.jpg
Kościół Macieja
bp09.jpg
Bazylika Świętego Stefana
bp10.jpg
Kawiarnia
bp11.jpg
Statua na Placu Bohaterów
bp12.jpg
Opera
bp13.jpg
Pałac Sztuki
bp14.jpg
Zamek Vajdahunyad
bp15.jpg
Synagoga "Dohány"
bp16.jpg
Wagony kolejki Sikló: Gellért i Margit

 


BUDAPEST
TOUR GUIDE


English

Deutsch

Italian

Polish

Portugues

Russian

Espanol