Wiara i tradycja

BBudapestudapeszt jest centrum intelektualnym Węgier.Węgrzy zyją w centrum Europy,na ziemi swoich przodków, z których 10 mil. mieszka na Węgrzech,a 3 mil. zamieszkuje w sąsiednich krajach.Większość Węgrów jest wyznania katolickiego i protestanckiego/52% katolicy,16% kalwini,3% luteranie/ z tego wynika że większość kościołów jest katolicka.Wazną rolę w życiu państwa odegrała  węgierska wspólnota żydowska.  

Założycielem węgierskiego państwa był pierwszy nasz król,póżniejszy święty, Stefan I/István/koronowany na króla w r.1000. Ówczesne państwo było dużo większe od dzisiejszego.Według legendy król przed swoją śmiercią przekazał swój kraj pod opiekę NMP i podarował jej koronę węgierską,więc Węgry od 1000 lat są "krajem Maryji".Koronę węgierską wraz z insygniami koronacyjnymi można obejrzeć w Sali Kopułowej gmachu Parlamentu.  Najważniejszą relikwią Madziarów  jest zmumifikowana Święta Prawica Stefana I,która jest przechowywana w ozdobnym relikwiarzu w Bazylice św. Stefana . Co roku w dniu św.Stefana,20-go sierpnia, Święta Prawica jest wynoszona podczas uroczystej procesji na ulicę Budapesztu.Ten dzień jest równocześnie węgierskim świętem  narodowym, który wieczorem kończy się pięknym pokazem sztucznych ogni.


BUDAPEST
TOUR GUIDE


English

Deutsch

Italian

Polish

Portugues

Russian

Espanol